Samen komen we steeds dichterbij, zo luidt het motto van KWF. Benieuwd wat de organisatie doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd? Wat doet uw organisatie? KWF Kankerbestrijding is vastberaden om kanker zo snel mogelijk te verslaan. Ons ideaal is een wereld waarin niemand meer sterft aan kanker. Ons doel: minder mensen met kanker, meer mensen die genezen en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. Om dit te bereiken werven we fondsen waarmee we onderzoek naar kanker financieren en begeleiden. Wat is de ambitie? De ambitie is zoveel mogelijk geld op te halen voor nieuwe doorbraken in kankeronderzoek.  1:3 mensen krijgen...

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap dicht bij huis mogelijk te maken. Als één team achter de sporters met een handicap. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd? Wat doet uw organisatie? In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten. Wat is de ambitie? De sportinfrastructuur voor sporters met een handicap moet gelijkwaardig zijn aan het reguliere sportaanbod; meetbaar, efficiënt en effectief....

Het Ronald McDonald Kinderfonds draagt al ruim dertig jaar concreet bij aan het welzijn van zieke of zorgintensieve kinderen en hun familie. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd? Wat doet uw organisatie? Ronald McDonald Huis VUmc is een logeerhuis voor ouders, broertjes en zusjes van vaak ernstig zieke kinderen die worden behandeld in Amsterdam UMC-locatie VUmc. Wat is de ambitie? Wij willen iedere ouder de mogelijkheid bieden om op loopafstand van hun zieke kind te kunnen zijn. Wij geloven er heilig in (een overtuiging die wetenschappelijk is bewezen) dat het genezingsproces van kinderen positief wordt beïnvloed...

VluchtelingenWerk Nederland is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor de belangen van vluchtelingen en asielzoekers. Met duizenden vrijwilligers ondersteunen wij asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan opbouwen in gemeenten. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd? Wat doet uw organisatie? VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Met duizenden vrijwilligers ondersteunen wij asielzoekers in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan opbouwen in gemeenten. Zie ook: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/wat-wij-doen-beeld. Wat is de ambitie? VluchtelingenWerk streeft naar...

De Voedselbank Amsterdam voorziet wekelijks ca 1.200 Amsterdamse huishoudens van voedselpakketten; 'Wij geven mensen een steun in de rug in een periode die moeilijk overbrugbaar is'. Op 12 uitgiftepunten in Amsterdam met 14 uitgiftemomenten, kunnen onze klanten wekelijks hun voedselpakket ophalen. Met meer dan 400 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd? Wat doet uw organisatie? De Voedselbank Amsterdam (VBA) ondersteunt de allerarmsten in de Amsterdamse samenleving met voedselhulp. Mensen met een vrij besteedbaar inkomen van minder...

De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en behandelen.  Altijd en voor iedereen een kans om zich in te zetten voor de Hartstichting! zo luidt het motto binnen het team acties en evenementen van de Hartstichting. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd? Wat doet uw organisatie? Een gezond kloppend hart is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend en daarom werken wij aan concrete oplossingen om ieders hart zo sterk mogelijk te houden of weer te maken. Wat is de ambitie? Onze droom: ervoor zorgen dat iedereen het maximale uit het leven, het hart, kan halen....