Fonds Gehandicaptensport

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap dicht bij huis mogelijk te maken. Als één team achter de sporters met een handicap. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd?

Wat doet uw organisatie?

In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een handicap. Voor deze mensen is sporten niet altijd vanzelfsprekend. Fonds Gehandicaptensport ondersteunt sportorganisaties zonder winstoogmerk. Zodat iedereen met een handicap, dicht bij huis, de mogelijkheid krijgt om te kunnen sporten.

Wat is de ambitie?

De sportinfrastructuur voor sporters met een handicap moet gelijkwaardig zijn aan het reguliere sportaanbod; meetbaar, efficiënt en effectief. Onze ambitie is om dit in 2030 gerealiseerd te hebben. Dit doen we onder andere door het werven van donaties.

Wat gebeurt er met opgehaalde donaties?

  • Beschikbaar stellen van subsidies voor sportorganisaties zonder winstoogmerk
  • Het geven van voorlichting
  • Het (door)ontwikkelen van het platform Uniek Sporten waar vraag en aanbod van gehandicaptensport samen komen

Waarom verbinden jullie je aan de Zuidas Run?

Om geld te werven met een sportevenement om bovenstaande doelstellingen te realiseren.

Hoe kunnen mensen of bedrijven jullie nog meer helpen?

Meelopen met de Zuidas Run en geld ophalen voor Fonds Gehandicaptensport zodat we met elkaar ervoor zorgen dat er nog meer sporters met een beperking kunnen sporten.