Bewonersinformatie

Op vrijdag 5 juli vindt de 11e editie van de Zuidas Run plaats. De zomerse Zuidas Run wordt georganiseerd op vrijdagmiddag- en avond met de start en finish op het Gustav Mahlerplein.

 

De Zuidas Run en de daarvoor benodigde op- en afbouw werkzaamheden kunnen wat overlast veroorzaken voor omwonenden. Uiteraard proberen wij dit zoveel mogelijk te beperken en houden we hierin zoveel mogelijk rekening met de omgeving en bewoners. Graag informeren we je op deze pagina verder.

 

Opbouw evenement

De opbouw van het eventterrein, start en finish van de Zuidas Run 2019 zal op donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli (tot 16:00 uur) plaatsvinden. Dit zijn uitsluitend werkzaamheden op het Gustav Mahlerplein, geen verkeershinder.

 

Afbouw evenement

De afbouw van het eventterrein van de Zuidas Run 2019 zal op vrijdagavond 5 juli (tot 00:00 uur) en zaterdag 6  juli plaatsvinden. Dit zijn uitsluitend werkzaamheden op het Gustav Mahlerplein, geen verkeershinder.

 

Zuidas Run 2019

Op vrijdag 5 juli zal het event tussen 17:00 uur en 23:00 uur plaatsvinden op het Gustav Mahlerplein. Om 23:00 uur gaat de muziek uit en verlaten alle deelnemers en bezoekers het terrein verlaten. Opruimwerkzaamheden zullen tot uiterlijk 00:00 uur plaatsvinden.

 

Verkeer + afzettingen

Op het moment dat de route van de Zuidas Run 2019 definitief is, worden alle (tijdelijke) wegafzetting en/of omleidingen op deze pagina gedeeld, zodat alle betrokkenen en omwonenden hierover tijdig geïnformeerd zijn.

Houdt in ieder geval alvast rekening met tijdelijke afsluiting van de Gustav Mahlerlaan (vanaf kruising met Beethovenstraat tot hoogte van Gustav Mahlerplein) tussen +/- 18:30 – 20:00 uur voorafgaand aan en gedurende de start van de run.

Mocht je vragen hebben, kun je te allen tijde contact met ons opnemen via 020 – 496 91 73 of info@zuidasrun.nl