Voedselbank

De Voedselbank Amsterdam voorziet wekelijks ca 1.200 Amsterdamse huishoudens van voedselpakketten; ‘Wij geven mensen een steun in de rug in een periode die moeilijk overbrugbaar is’. Op 12 uitgiftepunten in Amsterdam met 14 uitgiftemomenten, kunnen onze klanten wekelijks hun voedselpakket ophalen. Met meer dan 400 enthousiaste vrijwilligers zet de Voedselbank zich in voor mensen, die zelf onvoldoende geld hebben om eten te kopen. Benieuwd wat de organisatie nog meer doet en wat er met het gedoneerde geld gebeurd?

Wat doet uw organisatie?

De Voedselbank Amsterdam (VBA) ondersteunt de allerarmsten in de Amsterdamse samenleving met voedselhulp. Mensen met een vrij besteedbaar inkomen van minder dan € 225 (plus € 90 voor ieder volgend lid van het huishouden) zijn meestal niet in staat te voorzien in de eerste levensbehoeften. De VBA redt voedsel van verspilling door producten in te zamelen die, bijvoorbeeld, dicht tegen de houdbaarheidsdatum aanzitten. Daarmee worden voedselpakketten samengesteld die voor noodhulp beschikbaar worden gesteld.

Wat is de ambitie?

Elke Amsterdammer, elke dag tenminste één behoorlijke maaltijd. Wij werken aan een ‘supermarktmodel’ dat mensen meer zeggenschap moet geven over de samenstelling van hun maaltijd. De Voedselbank streeft ernaar wekelijks gezond en gevarieerd eten te geven aan mensen, die het niet hebben.

Wat gebeurt er met opgehaalde donaties?

Daarmee zorgen we ervoor dat onze klanten ook morgen weer kunnen eten doordat wij de VBA-organisatie draaiende houden.

Waarom verbinden jullie je aan de Zuidas Run?

Wij hebben ook haast. Met behulp van Zuidas Run hopen wij de Amsterdammers die door omstandigheden de aansluiting met het peloton tijdelijk zijn kwijtgeraakt, weer op gang te krijgen door hen in verbinding te brengen met de koplopers in de Amsterdamse economie.

Hoe kunnen mensen of bedrijven jullie nog meer helpen?

Wij hebben drie dingen nodig: voedsel, geld en handjes. De VBA is een vrijwilligersorganisatie die geheel afhankelijk is van de tijd en energie van vrijwilligers. Wij kunnen alleen gezond voedsel uitdelen als we het eerst zelf weten te werven. Met de logistiek van de organisatie (inzameling, opslag, transportmiddelen) zijn de nodige kosten gemoeid, maar ook voor het supermarktmodel waarmee wij eind dit jaar van start gaan in De Pijp.